Serveis i cursos especials - Autoescola Cantons a Reus

Cursos de conducció Eficient

Requisits


  • Tenir el carnet B.
  • Tenir el DNI i el Carnet de conduir vigent.
  • Cal aportar fotocòpia del DNI i del carnet de conduir el dia del curs.

Funcionament i execució dels cursos

Aquests cursos consten fonamentalment de tres parts, i la durada del curs és de 6 hores mínimes entre la part teòrica i la part pràctica. Es fa una conducció habitual per part de cadascun dels participants, per un itinerari fix establert de la ciutat de naturalesa urbana, en el qual es pren nota del temps emprat per a recórrer l’itinerari, la velocitat mitja i el consum mig. Després es passa a l’aula per tal de parlar de la problemàtica dels motors de combustió, pel que fa a les emissions de gasos nocius per al medi ambient entre d’altres conceptes, responsables del canvi climàtic i altres malalties a la societat de caràcter variat. S’aborden les possibles solucions a aquesta problemàtica, com pot ser, el transport públic, l’augment de l’ocupació mitjana en els vehicles de turisme, altres fonts d’energia menys contaminants o les noves tècniques de conducció dels motors moderns amb injecció electrònica.

La tercera part es du a terme realitzant el mateix recorregut inicial, aplicant les noves tècniques de la conducció eficient, per tal de realitzar el recorregut obtenint els paràmetres de mínim consum del vehicle i d’aquesta manera contaminar menys.

Objectius dels cursos


  • Consumir menys combustible = Menys emissions de diòxid de carboni i de gasos contaminants.
  • Reduir el temps del recorregut = Augmentar la velocitat mitja del recorregut.
  • Realitzar una conducció més fluida, segura i còmode = Reduir l’estrès i l’accidentalitat en la circulació.

Cal comentar que es sol obtenir tots els objectius del curs, amb excepcions pel que fa a la reducció de temps i augment de velocitat mitja, ja que les condicions del trànsit en les quals es realitzen la segona prova de conducció, solen ser més desfavorables. Però l’alumne veu clarament que al dia a dia i mitjançant un canvi d’hàbits en l’estil de conducció el que farà aconseguir els objectius pretesos d’aquests cursos.

Llegeix el manual de conducció eficient per a turismes:
Apreguem a conduir racionalment.

DESCARREGAR MANUAL

Cursos de reciclatge

Recuperar la confiança per a aquelles persones titulars del permís de conduir, que per diferents motius han perdut la seguretat i confiança en el maneig i conducció del seu vehicle

Tenen la possibilitat de tornar a conduir realitzant unes classes pràctiques, en les que ens adaptem a les seves necessitats (circulació en vies urbanes o interurbanes, estacionament, rampes o avançaments, etc.) millorant la seva tècnica de conducció en situacions concretes i de forma generalitzada.

L'ajudem a recuperar aquesta confiança per a que condueixi amb total seguretat.

Cursos per amaxofòbics

Curs de amaxofòbia a Autoescola Cantons

L'amaxofòbia o temor a conduir és un trastorn que afecta, en l'actualitat, aproximadament al 7% dels conductors.
Aquest problema tracta des de la incapacitat total per a conduir (bloqueig total sota la possibilitat de de seure davant el volant), fins a la més lleu, que davant de diverses situacions produeix un quadre d'ansietat important, a vegades, sense cap motiu aparent.

L'amaxofòbia és un factor de risc en la conducció, ja que l'ansietat que produeix és negativa per la presa de decisions al volant i reaccions enfront les diverses situacions que es poden presentar en la circulació.

A la nostra autoescola trobaràs professionals que et poden ajudar a superar-ho, Truca'ns i informa't

A l'Autoescola Cantons l'ajudem a vencer el pànic al volant.